[Residential]청주 공유주택
청주 새동네 프로젝트 '공유주택'


워크숍           2015.01 ~ 03

설계               2015.07 ~ 2016.03  

면적               288.0㎡  

용도               공유주택

구분               신축

협동               충북대학교 건축학과, 시공(KI-HO design), 사진(송다혜, 일구구공도시건축)

업무담당        박규빈, 박슬기, 정재이, 한선미

자문               충북대학교 건축학과 심규영교수

#청주  #새동네  #공유주택