[Research]세종대학교 일대 캠퍼스타운 콘텐츠융합 기본계획세종대학교 일대 캠퍼스타운 콘텐츠융합 기본계획_지역 연계 도심 재생사업 


당선


설계               2019.12 ~ 2020.12   

범위               세종대학교 ~ 능동로, 광진광장 일대

용도               가로구성 구조물, 파고라 쉼터 등

공동수행        어반오퍼레이션즈, 도시건축 이래

업무담당        박현빈, 허다윤

#세종대학교   #어린이대공원  #광진광장  #마스터플랜  #프로세스플랜