[Competition]남해군 폐교활용 지역특화형 숙박시설 조성 - 캠핑장 제안공모


남해군 폐교활용 지역특화형 숙박시설 조성 - 캠핑장 제안공모


당선


설계              2024.01 ~ 2024.01

협동             주식회사 더웨이브컴퍼니

대지면적       13,218㎡

사업규모       야영장 및 외부공간: 3,141㎡ (텐트 야영장 14개소, 글램핑장 10개소, 자동차야영장 7개소) 

                    부대/지원시설 : 959㎡

                    마당 및 산책로 : 2,157.9㎡  

용도              야영장, 근린생활시설

구분              신축

업무담당       주은희, 최형순

#남해 #바래길 #캠핑장 #야영장 #페교활용 #숙박시설