[Cultural]경기도 박물관 전체 전시장 리뉴얼
경기도박물관 전시실 리뉴얼 설계


설계공모 당선


설계               2019.05 ~ 2019.12   

면적               2,993.83㎡  

용도               박물관, 전시장

구분               대수선 및 증축, 인테리어, 전시 기획 및 설게 등

공동수행         제곱미터스 건축, 주성디자인랩

협동               기계분야(청림설비), 전기분야(신한이엔씨),사진촬영(제곱미터스 + 일구구공)

업무담당        나지혜, 김철, 최형순

#용인   #백남준미술관